Priser

Privat

Område:

Drammen, Asker, Lier, Røyken, Nedre Eiker 

990,-  inkl mva / TV 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Område:

Oslo, Bærum,  Øvre Eiker

1090 ,- inkl mva / TV 

(Til info: I Oslo kommer ev. bomavgift  i tillegg til kostnaden for plombering.)

Til Kommuner utenfor disse områder vil vi sende prisforslag og dette må bli akseptert.

Kringkastingloven

Bedrift:

Område: 

Drammen, Asker,  Lier, Røyken, Nedre Eiker,

 990 kr + mva for første TV deretter 500 kr + mva / TV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Område:

Oslo, Bærum, Kongsberg, Øvre Eiker 

1090 kr + mva for første TV, deretter 600 kr + mva / TV

(Til info: I Oslo kommer ev. bomavgift  i tillegg til kostnaden for plombering.)

Til Kommuner utenfor disse områder vil vi sende prisforslag og dette må bli akseptert.