Kompetanse

Vi som arbeider i bedriften har utdanning som TV- reparatører og automatiserings-teknikere. Vi har erfaring og kompetanse så langt tilbake som til 1987. Bedriften blev etablert i Norge 2004 og er et enkeltpersonforetak registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr 986 978 186.

Kompetanse

TV-plombering har blitt et satsningsområde hos oss da det er flere og flere som benytter sitt TV-apparat til strømming av innhold fra Netflix, HBO, Viaplay og andre leverandører. Behovet for å ha TV-mottakere er derfor blitt mindre og mindre nødvendig.  Utviklingen av nye måter å strømme innhold går raskt og vi vil se innen kort VR teknologi, strømming fra skyen osv. Så lenge man eier en TV apparat så må man betale TV lisens. For å slippe betal TV lisens så må TV sin antenneuttak plomberes. Da vi har riktig kompetanse har TV-plombering blitt et av mange satsningsområder og vi ser et stort potential og kunne yte service gjennom hjemmebesøk i stede for at kundene skal ta med seg sin TV til oss. Inngrepet i TV er ubetydeligt og vil ikke påvirke selve ytelsen. Det er kun antenne-inngangen som blir plombert, alle andre innganger blir urørt.  

Lese mere om lover og regler HER