Betingelser

Betingelser

Betingelser må leses før du avtaler tid.

Ved avtale via telefon så anses det som at kunden har lest og godkjent betingelsene.

Allment om tv-lisens

Hvem må betale lisens?

Alle husstander hvor det befinner seg en fjernsynsmottaker, uavhengig av om du bruker den eller ikke, og uavhengig om du ser på NRK eller ikke, må betale kringkastingsavgift, ofte kalt TV-lisens. Lisensen gjelder hele husstanden, altså deg og din eventuelle familie. Kringkastingsavgiften er ikke betaling for å se på NRKs sendinger, men en avgift for å ha fjernsynsmottaker.

Hva er en fjernsynsmottaker?

Fjernsynsmottaker betyr alt utstyr som kan «ta i mot fjernsynssignaler og videreformidle dem direkte». Altså utstyr som inneholder det vi kaller en «tuner». I praksis: Alt med antenneinngang, samme om det for eksempel er en TV, Parabol, en DVD-opptaker, en dekoder-boks eller en PC med TV-kort.

Hva er ikke en fjernsynsmottaker?

Utstyr uten en tuner er som hovedregel ikke en fjernsynsmottaker. Det vil for eksempel si en Apple TV, PC uten TV-kort, Chromecast, PC-skjermer og som vi snart skal se: Plombert utstyr. Slikt utstyr kan altså som hovedregel brukes til å se på NRKs nett-TV, uten at du plikter å betale noe for det.

Plombering

Dersom du plomberer antenneinngangen på din flatskjerm, så har du per definisjon ikke lenger en fjernsynsmottaker.

TV-en vil etter plombering anses som en monitor på linje med PC-skjermer, og ikke være lisenspliktig. Men som sagt: Fjernsynsmottaker betyr ikke bare TV-er. Så har du en plombert TV, men fortsatt en annen boks med antenneinngang, er du like langt. Da må også denne plomberes.

Det åpnes også for at man kan melde inn fjernsynsmottakere som ikke lenger er i bruk, for å slippe lisens. Men da menes altså hele enheten, for eksempel en TV.

Hva er en plombering?

Plombering betyr å endre enheten rent fysisk, så du ikke lenger kan plugge inn TV-kabelen. Tidligere var det vanlig å fjerne hele tuner-delen i enheten, men det er vanskeligere med moderne TV-er.

- Vi fyller et stoff inn i antenneinngangen, som du ikke klarer å ta ut igjen uten å ødelegge inngangen. Det er en måte å gjøre det raskere og rimeligere for kunden, og samtidig opprettholde kravene fra lisenskontoret.

1. Betaling

Privatkunder betaler direkt til servicetekniker etter utført oppdrag med Vipps eller kontant. Se aktuelle priser i prisliste. Deretter vil det bli sendt en kontant faktura på mail, som sendes videre til nrk-lisens@nrk.no sammen med en oppsigelse se link .

Bedriftskunder vil bli fakturert med 4 dgr betalingsfrist. Se aktuelle priser i prisliste. Sendt faktura sender dere videre til nrk-lisens@nrk.no.

2. Klargjøring

Før vi kommer, må kunde selv ha klargjort TV-apparatet slik at servicetekniker enkelt får tilgang til apparatets antenneinngang. Veggmonterte TV apparater må ned monteres. Tv apparat skal legges med bildesiden ned. Kunde er selv ansvarlig for remontering av apparat.

3. Garantier

Eventuelle endringer i lovverk som regulerer kringkastingsavgiften og plombering av TV-apparater tar ikke TV-plombering.no noe ansvar for. TV-plombering.no tar heller ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser for våre tjenester. Det er til en hver tid kundens ansvar å tilse at lovens kriterier for fritak av lisens er oppfylt. TV-plombering.no kan heller ikke stilles ansvarlig for TV-produsentens eller TV-leverandørens eventuelle garanti for produktet etter gjennomført plombering.

4. Avbestilling

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt tidspunkt for plombering. Avbestilling må skje skriftlig til epost eller via vårt bestillingsskjema. Dersom servicetekniker møter opp og kunde ikke er hjemme, vil det bli fakturert et oppmøtegebyr på kr. 500,-.

5. Ekstraordinære forhold

TV-plombering.no kan ikke stilles ansvarlig for servicetekniker er forsinket så fremt dette skyldes uforutsette hendelser eller Force majeure. Servicetekniker gir beskjed via e-post eller telefon dersom forsinkelse må kunne anses som betydelig.

TV-plombering.no forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

TV
Betingelser TV-plombering. Plombering til private og bedrifter